Zawiadomienie o uzupełnianiu porządku obrad

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie § 47 ust. 4-5 Statutu Spółdzielni, uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w częściach w dniach od 27.05.2019 do 31.05.2019 r. o punkt w poniższym brzmieniu.

czytaj dalej…

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w częściach w dniach od 27.05.2019 do 31.05.2019 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.

czytaj dalej…

Wolne lokale użytkowe

wynajemSpółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie informuje, że posiada wolne lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność biurową, handlową lub usługową o pow. użytkowej:

 • 20,00 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 132,08 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 69,30 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 179,90 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Kętrzynie;
 • 180,00 m.kw. położony przy ul. Mazurskiej 7 w Kętrzynie;
 • 20,00 m.kw. położony przy ul. Obr. Westerplatte 20A w Kętrzynie;
 • 261,58 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 23 w Kętrzynie;
 • 27,76 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 23 w Kętrzynie;
 • 83,30 m.kw. położony przy ul. Wojska Polskiego 23 w Kętrzynie;
 • 28,89 m.kw. położony przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie;
 • 26,70 m.kw. położony przy ul. Władysława  Łokietka 29 w Kętrzynie.

czytaj dalej…

Czad – cichy zabójca !

Rozpoczął się sezon grzewczy 2018/2019. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Przyczynami tragedii są zazwyczaj: zaniedbanie, niewiedza, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

Gdy poczujesz gaz:

• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,
• powiadom sąsiadów,
• nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,
• nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,
• zamknij zawór gazu w mieszkaniu,
• otwórz szeroko okno,
• wyjdź na zewnątrz budynku.
Numer alarmowy – 112
Straż pożarna – 998
Pogotowie gazowe – 992

Czad cichy zabójca

czytaj dalej…

Nowe przepisy dotyczące członkostwa współmałżonków

Zawiadamiamy, że z dniem 09 września 2017 r. z mocy prawa osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stały się członkami spółdzielni (bez konieczności wpłaty udziału i wpisowego).

Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, tzn. oboje są współwłaścicielami lokalu. Osoby spełniające te kryteria, a nie będące dotychczas członkami spółdzielni, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (do pobrania również w administracjach osiedli).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 751 74 56 lub osobiście w siedzibie spółdzielni, pokój nr 12.

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Powyższa ustawa wprowadziła szereg zmian dotyczący m.in. praw i obowiązków członków spółdzielni.

Z ujednoliconym tekstem ustawy można zapoznać się np. na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 

Dyżur członka Rady Nadzorczej

Dyżur odbywa się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 15:00 do 16:00 w pokoju nr 1 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie.

Ostrzeżenie

O S T R Z E Ż E N I E !

Zarząd Spółdzielni przestrzega mieszkańców przed zawieraniem wszelkich umów na wymianę drzwi, okien, piecyków gazowych itp. z firmami powołującymi się na rzekome porozumienie ze Spółdzielnią w zakresie refundacji kosztów.

Zawarcie takich umów może być dla Państwa wysoce niekorzystne !!!

Szczegółowe informacje w administracjach osiedli.