Przetarg – zakup i montaż zaworów instytucjonalnych w częściach wspólnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: ZAKUP I MONTAŻ ZAWORÓW INSTYTUCJONALNYCH W CZĘSCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SM „PIONIER’ W KĘTRZYNIE Termin wykonania robót: od 19.09.2022r. do 31.12.2022r.Termin składania ofert upływa dnia 12.09.2022r. o godz. 9°°