Dyżur członka Rady Nadzorczej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie dyżury członków Rady Nadzorczej zostają zawieszone do odwołania. Sprawy i wnioski prosimy składać do skrzynki na korespondencję przy drzwiach wejściowych do biura Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie lub przesyłać pocztą.

Informacja Zarządu Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni informuje, że 24 czerwca 2020 r. weszła w życie USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 Art. 78.

Place zabaw – wytyczne przeciwepidemiczne

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują). W sytuacji, gdy na placu zabaw…