Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Regulamin przeprowadzania Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu, zatwierdzony Uchwałą nr 23/2024 Rady Nadzorczej oraz ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu, zatwierdzone Uchwałą nr 24/2024 Rady Nadzorczej znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na…

Komunikat Zarządu SM Pionier o ogłoszeniach

W związku z nieprawdziwymi informacjami, rozpowszechnianymi na grupie założonej przez osobę, która nie jest członkiem naszej Spółdzielni oraz byłego członka rady nadzorczej Lecha L., tego który zablokował obniżkę opłat czynszowych w 2023 roku, Zarząd Spółdzielni informuje, że zamieścił płatne ogłoszenia w mediach dotyczące: Inne publikacje, oprócz ogłoszeń, nie były finansowane przez Spółdzielnię.

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie § 47 ust. 4-5 Statutu Spółdzielni, uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w częściach w dniach 17, 18, 19, 20, 21 czerwca 2024 r. o punkty w brzmieniu: 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do przeprowadzenia kontroli. 7.1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Stanisława Kulasa…

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w częściach w dniach od 17.06.2024 do 21.06.2024 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: Częściowe Walne Zgromadzenie Os. PIASTOWSKIE:17 czerwca 2024 (poniedziałek) godz. 16:30, hala sportowa MOSiR, ul. Kazimierza Wielkiego 12A w Kętrzynie, rejestracja członków od…

Zmiana godzin pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie informuje, że od 06 maja 2024 roku następuje zmiana godzin pracy Spółdzielni. Prosimy o załatwianie spraw w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. I. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie:

Komunikat kuratora

Komunikat kuratora Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” z siedzibą w Kętrzynie (dalej zwanej: „Spółdzielnią”) Szanowni Państwo! Występując jako kurator Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” z siedzibą w Kętrzynie (dalej zwanej: „Spółdzielnią”), ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05 stycznia 2024 roku wydanym w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą akt OL. VIII NS…

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora

Postanowieniem z dnia 05 stycznia 2024 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura Akt OL. VIII NS – REJ. KRS 11943/23/485, ustanowił dla Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie kuratora w osobie Zygmunta Mierczaka, w celu podjęcia czynności zmierzających do powołania organu spółdzielni jakim jest zarząd, a do czasu powołania tego…

Otwarcie Biura Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie informuje, że z dniem 22 stycznia 2024 roku zostanie otwarte Biuro Obsługi Klienta, którezlokalizowane będzie na parterze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie pokój nr 1. Godziny otwarcia BOK Do zadań BOK w zakresie obsługi mieszkańca należy:

Komunikat dot. sytuacji prawnej i gospodarczej Spółdzielni

Kętrzyn, 27.11.2023 r. KOMUNIKAT Członkowie spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. W związku z licznymi zapytaniami oraz publikowanymi w mediach społecznościowych różnymi informacjami na temat sytuacji prawnej i gospodarczej naszej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie informuję co następuje: Od 31 października 2023 r. spółdzielnia nie posiada wymaganego prawem składu Zarządu mogącego podejmować decyzje zastrzeżone dla tego…