Informacja dla mieszkańców Osiedla Reszel w sprawie podwyżek cen ciepła i ciepłej wody

Szanowni Państwo,Mieszkańcy Osiedla Reszel Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie Otrzymali Państwo zawiadomienia o zmianie wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody. Obie powyższe opłaty należą do grupy opłat niezależnych od Spółdzielni. Oznacza to, iż Spółdzielnia nie ma wpływu na ich wysokość, a wynikają one z cen ustalonych przez dostawcę ciepła. Dostawcą ciepła do budynków…

Dyżur członka Rady Nadzorczej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie dyżury członków Rady Nadzorczej zostają zawieszone do odwołania. Sprawy i wnioski prosimy składać do skrzynki na korespondencję przy drzwiach wejściowych do biura Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie lub przesyłać pocztą.