Dyżur członka Rady Nadzorczej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie dyżury członków Rady Nadzorczej zostają zawieszone do odwołania. Sprawy i wnioski prosimy składać do skrzynki na korespondencję przy drzwiach wejściowych do biura Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie lub przesyłać pocztą.