Komunikat kuratora

Komunikat kuratora Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” z siedzibą w Kętrzynie (dalej zwanej: „Spółdzielnią”) Szanowni Państwo! Występując jako kurator Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” z siedzibą w Kętrzynie (dalej zwanej: „Spółdzielnią”), ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05 stycznia 2024 roku wydanym w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą akt OL. VIII NS…

Postanowienie dot. ustanowienia kuratora

Postanowieniem z dnia 05 stycznia 2024 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura Akt OL. VIII NS – REJ. KRS 11943/23/485, ustanowił dla Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie kuratora w osobie Zygmunta Mierczaka, w celu podjęcia czynności zmierzających do powołania organu spółdzielni jakim jest zarząd, a do czasu powołania tego…

Otwarcie Biura Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie informuje, że z dniem 22 stycznia 2024 roku zostanie otwarte Biuro Obsługi Klienta, którezlokalizowane będzie na parterze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie pokój nr 1. Godziny otwarcia BOK Do zadań BOK w zakresie obsługi mieszkańca należy:

Komunikat dot. sytuacji prawnej i gospodarczej Spółdzielni

Kętrzyn, 27.11.2023 r. KOMUNIKAT Członkowie spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie. W związku z licznymi zapytaniami oraz publikowanymi w mediach społecznościowych różnymi informacjami na temat sytuacji prawnej i gospodarczej naszej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie informuję co następuje: Od 31 października 2023 r. spółdzielnia nie posiada wymaganego prawem składu Zarządu mogącego podejmować decyzje zastrzeżone dla tego…

Zmiana godzin pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie informuje, że od 1 listopada 2023 roku następuje zmiana godzin pracy Spółdzielni. Prosimy o załatwianie spraw: Od 18 października 2023 roku każda środa jest dniem wewnętrznym. W dniu tym będzie ograniczona możliwość załatwienia spraw. Za niedogodności przepraszamy.

Zawiadomienie w przedmiocie zarządzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie projektów uchwał na piśmie

ZAWIADOMIENIE o podjęciu przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwały Nr 30/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwał nr 1/2023 –8/2023 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie przepisu art. 36 § 9 – 13 ustawy z…

Spółdzielnia laureatem programu „Dobra Firma 2023”

18 maja w Warszawie odbyła się uroczysta gala programu „Dobra Firma”, podczas której Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przyznał nagrody wyróżniającym się innowatorom, inwestorom, pracodawcom i najbardziej efektywnym przedsiębiorstwom. Z przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych 51 firm z całego kraju laureatem tegorocznej edycji programu została również Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie. Nasza Spółdzielnia była jedyną firmą…

Ostrzeżenie przed wyłudzaniem danych osobowych

W związku z informacją o zbieraniu podpisów wśród członków Spółdzielni przez osoby nie będące jej pracownikami ani nie posiadające upoważnienia od Zarządu Spółdzielni, przestrzegamy przed udostępnianiem swoich danych osobowych takim osobom. Przygotowane przez te osoby formularze zawierają nieprawdziwą informację, jakoby podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie. Powoływanie się tych osób…

125 OBNIŻEK zaliczki na c.o.

Mieszkańcy 125 budynków otrzymali obniżki zaliczek na centralne ogrzewanie. Dotyczy to budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw energetycznych w Kętrzynie, Korszach i Reszlu wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, dla których bieżący okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wkrótce obniżki takie otrzymają też mieszkańcy 7 budynków przy ul.…