125 OBNIŻEK zaliczki na c.o.

Mieszkańcy 125 budynków otrzymali obniżki zaliczek na centralne ogrzewanie. Dotyczy to budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw energetycznych w Kętrzynie, Korszach i Reszlu wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, dla których bieżący okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wkrótce obniżki takie otrzymają też mieszkańcy 7 budynków przy ul.…

Wznowienie prac Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 08.12.2022 r. (sygn. OL.VIII Ns-Rej.KRS 14169/22/935) stwierdził, że kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej (wybranej w 2017 r.) nie upłynęła. Rozstrzygnięcie sądu ma istotne dla Spółdzielni i jej Członków znaczenie, gdyż oznacza to, że dotychczasowa Rada…

Wymiana podzielników – Informacja dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 20.07.2022 r. przetargu nieograniczonego nr TI/60/2022 na zadanie pn. „Dostawa kompletnego sytemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni” na wykonawcę robót związanych z wymianą podzielników kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni wybrano: MULTIENERGETYKA Opomiarowanie, Rozliczenia i Regulacja sp. z…

Protokoły z Walnego Zgromadzenia

Z uwagi na istotne naruszenia zasad obradowania i zaskarżenie uchwał Walnego Zgromadzenia do sądu protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia sporządzane są w formie stenogramu, czyli zapisu dosłownego przebiegu obrad. Jest to zgodne zarówno z zaleceniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i obsługi prawnej Spółdzielni. Obecnie trwa sporządzanie protokołów w tej formie, co…

Kętrzyn – apel ws. cen ciepła

Władze samorządowe Kętrzyna, miejskiej ciepłowni i zarząd spółdzielni ramię w ramię z mieszkańcami przeciw drastycznym podwyżkom cen ciepła. Jako pierwsi Burmistrz i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej podpisali się pod apelem do rządzących w sprawie objęcia rekompensatami nie tylko odbiorców indywidualnych, ale także mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Od środy, 10 sierpnia podpisy pod apelem będą zbierane…

Apel mieszkańców Os. Reszel w sprawie cen ciepła

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Reszel, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie informuje, że w dniu 29.07.2022 r. w Państwa imieniu przekazaliśmy podpisany przez mieszkańców apel do posłów, senatorów, przedstawicieli rządu oraz władz samorządowych. Liczymy, że Państwa głos nie pozostanie bez echa. Treść pisma przewodniego i wykaz adresatów: W imieniu mieszkańców Reszla będących lokatorami naszej spółdzielni przesyłamy…

Informacja KOMEC: Plan ograniczeń w dostawie ciepła

Kętrzyński dostawca ciepła do spółdzielczych budynków poinformował Spółdzielnię o zatwierdzeniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii cieplnej dla odbiorców” na lata 2022-2025, który wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 r. Z treścią komunikatu można zapoznać się na stronie KEC „Komec” sp. z o.o.

Czwarta podwyżka cen ciepła w Kętrzynie

W dniu 15 lipca br. Prezes Urzędu Regualcji Energetyki zatwierdził kolejną podwyżkę cen ciepła – zmianę Taryfy dla ciepła Kętrzyńskiej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. KEC „Komec” sp. z o.o. jest dostawcą ciepła do 122 wielorodzinnych budynków spółdzielczych w Kętrzynie, dla których ciepło produkują 2 kotłownie na miał węglowy (przy ul. Mazurskiej 15 i…