Zawiadomienie w przedmiocie zarządzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie projektów uchwał na piśmie

ZAWIADOMIENIE o podjęciu przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwały Nr 30/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwał nr 1/2023 –8/2023 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na podstawie przepisu art. 36 § 9 – 13 ustawy z…

Spółdzielnia laureatem programu „Dobra Firma 2023”

18 maja w Warszawie odbyła się uroczysta gala programu „Dobra Firma”, podczas której Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przyznał nagrody wyróżniającym się innowatorom, inwestorom, pracodawcom i najbardziej efektywnym przedsiębiorstwom. Z przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych 51 firm z całego kraju laureatem tegorocznej edycji programu została również Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie. Nasza Spółdzielnia była jedyną firmą…

Ostrzeżenie przed wyłudzaniem danych osobowych

W związku z informacją o zbieraniu podpisów wśród członków Spółdzielni przez osoby nie będące jej pracownikami ani nie posiadające upoważnienia od Zarządu Spółdzielni, przestrzegamy przed udostępnianiem swoich danych osobowych takim osobom. Przygotowane przez te osoby formularze zawierają nieprawdziwą informację, jakoby podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie. Powoływanie się tych osób…

125 OBNIŻEK zaliczki na c.o.

Mieszkańcy 125 budynków otrzymali obniżki zaliczek na centralne ogrzewanie. Dotyczy to budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw energetycznych w Kętrzynie, Korszach i Reszlu wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, dla których bieżący okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wkrótce obniżki takie otrzymają też mieszkańcy 7 budynków przy ul.…

Wznowienie prac Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 08.12.2022 r. (sygn. OL.VIII Ns-Rej.KRS 14169/22/935) stwierdził, że kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej (wybranej w 2017 r.) nie upłynęła. Rozstrzygnięcie sądu ma istotne dla Spółdzielni i jej Członków znaczenie, gdyż oznacza to, że dotychczasowa Rada…

Wymiana podzielników – Informacja dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 20.07.2022 r. przetargu nieograniczonego nr TI/60/2022 na zadanie pn. „Dostawa kompletnego sytemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni” na wykonawcę robót związanych z wymianą podzielników kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni wybrano: MULTIENERGETYKA Opomiarowanie, Rozliczenia i Regulacja sp. z…

Protokoły z Walnego Zgromadzenia

Z uwagi na istotne naruszenia zasad obradowania i zaskarżenie uchwał Walnego Zgromadzenia do sądu protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia sporządzane są w formie stenogramu, czyli zapisu dosłownego przebiegu obrad. Jest to zgodne zarówno z zaleceniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i obsługi prawnej Spółdzielni. Obecnie trwa sporządzanie protokołów w tej formie, co…