Czym jest rozliczenie kosztów?

  Rozliczenie kosztów dotyczy zaliczek na pokrycie określonego rodzaju kosztów, np. zaliczka na c.o. (centralne ogrzewanie), zaliczka na zimną wodę, zaliczka na podgrzanie wody, zaliczka na gaz. Nie dotyczy to opłat, które ze swojej istoty nie podlegają rozliczeniu, np. fundusz remontowy, konserwacja domofonu, fundusz wymiany wodomierzy, różnice wskazań wodomierzy, gospodarka odpadami komunalnymi. Okresem rozliczeniowym jest…