Czy podzielnik się opłaca?

Rosnące ceny ciepła przekonają wkrótce wszystkich do tego, żeby wyposażyć budynki w podzielniki. Dlaczego? Bo to się opłaca! Poniżej prezentujemy przykład tego, o ile więcej płacą mieszkańcy jednego z budynków nie wyposażonych w podzielniki. Kto nie ma podzielników? Spośród 148 budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie tylko 12 nie zostało dotąd wyposażone w podzielniki. Jest to…

Dlaczego koszty ciepła są różne?

Ceny ciepła systemowego zależą od bardzo wielu czynników. Poniżej opisujemy niektóre z nich. Duży może więcej Większe przedsiębiorstwa ciepłownicze potrafią produkować ciepło taniej, czego nie są w stanie zrobić te mniejsze. Wynika to z tzw. efektu skali. Wyprodukowanie dużej ilości ciepła obniża koszty stałe tej produkcji. Te koszty to przede wszystkim koszty osobowe pracowników ciepłowni…

Jak często opłaty za lokale będą ulegały zmianie?

Analiza kosztów poszczególnych nieruchomości powinna być przeprowadzana co pół roku.  Nie oznacza to, że za każdym razem będą zmieniane stawki opłat. Jeżeli koszty w jakimś budynku zaczną rosnąć, to oczywiste jest, że stawka dla takiego budynku będzie musiała być ustalona ponownie.  Jeżeli jednak koszty te będą niższe, podwyżka opłat nie będzie konieczna. 

Cóż więc wynika z ewidencji kosztów budynku?

Ewidencje pozwalają nam określić, czy ustalona stawka opłat w danym budynku jest wystarczająca, czy też nie. Na koniec każdego roku ustala się saldo tych ewidencji, czyli wynik każdej nieruchomości.  W przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych wynik każdej nieruchomości nie podlega rozliczeniu na koniec roku, ale jest przenoszony na rok następny, odpowiednio jako koszt, gdy saldo jest ujemne, lub jako przychód, gdy saldo…

Jeżeli stawki były do tej pory równe, to w jaki sposób je ustalono teraz indywidualnie dla każdego budynku? Skąd ta wiedza, jak to zrobić?

W naszej Spółdzielni prowadzimy odrębnie dla każdego budynku ewidencje kosztów. Obowiązek rejestrowania tych kosztów na poszczególne budynki został nałożony na wszystkie spółdzielnie ponad 13 lat temu, od dnia 31 lipca 2007 roku. I od tej daty – mimo stosowanych dotychczas jednakowych stawek opłat – każdy budynek w naszej Spółdzielni posiada szczegółową ewidencję kosztów i przychodów.  Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić koszty…

Jakie są zewnętrzne przyczyny podwyżki?

Inflacja za 2019 rok, czyli wzrost cen towarów i usług, wyniosła 2,3%, a za 2020 rok – 3,4%. Licząc ją na przestrzeni dwóch lat otrzymujemy wskaźnik wzrostu wynoszący blisko 8%.   Płaca minimalna, od której uzależnione są m.in. koszty usług świadczonych dla Spółdzielni takich jak konserwacja czy utrzymanie czystości, wzrosła z kwoty 2.250 zł w 2019 r.…

Rodzaje opłat w Spółdzielni

Pod koniec marca mieszkańcy Spółdzielni otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za mieszkania i garaże. Zmiany zaczną obowiązywać od 01 lipca 2021 r. Czego dotyczą te opłaty? Odpowiedzmy najpierw na pytanie: Jakie opłaty obowiązują w Spółdzielni i kogo one dotyczą? Każdy użytkownik lokalu ma obowiązek wnosić opłaty za używanie zajmowanego przez siebie lokalu. Dotyczy to zarówno mieszkań, jak i…