Przetarg – wymiana nawierzchni chodników, opasek odwadniających oraz parkingów i podestów wejściowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających oraz parkingów i podestów wejściowych przy budynkach mieszkalnych w zasobach SM „Pionier” w Kętrzynie. Przetarg TI/26/21 z dnia 24.02.2021r. (plik PDF)