Informacja Zarządu Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni informuje, że 24 czerwca 2020 r. weszła w życie USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 Art. 78.