Oferta pracy – Inspektor d/s technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Inspektor d/s technicznych Opis stanowiska pracy Obowiązki: kontrola zleconych przez Spółdzielnię prac remontowo-budowlanych i inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych, sprawdzanie kosztorysów ofertowych dotyczących prac remontowych, sprawdzanie obmiarów robót wykonywanych na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowywanie dokumentów do obiorów częściowych i ostatecznych robót oraz udział…

Oferta pracy – Inspektor d/s technicznych i rozliczeń mediów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Inspektor d/s technicznych i rozliczeń mediów Opis stanowiska pracy Obowiązki: sprawdzanie i kontrola merytoryczna dokumentów zakupu mediów do budynków, sporządzanie rozliczeń kosztów i analiz zużycia mediów w budynkach oraz kalkulowanie stawek opłat za media, koordynacja prac związanych z okresową wymianą urządzeń pomiarowych lub rozliczeniowych, dokonywanie kontrolnych…

Oferta pracy – Księgowa/Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Księgowa/Księgowy Opis stanowiska pracy Obowiązki: ewidencja przychodów i kosztów eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości ewidencja kosztów eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni; kontrola zgodności przychodów i kosztów programu finansowo księgowego z programem kosztowym; dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących zakupu w oparciu o Zakładowy Plan Kont i…

Oferta pracy – Księgowy/Specjalista ds. Windykacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Księgowy/Specjalista ds. Windykacji Opis stanowiska pracy Obowiązki: bieżąca analiza zadłużeń, prowadzenie spraw windykacyjnych i podejmowanie decyzji w ramach tych działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz dokumentowanie podjętych czynności prowadzenie negocjacji z dłużnikami w zakresie spłaty należności zgłoszonych do windykacji prowadzenie korespondencji z dłużnikami, Klientami i innymi…