Oferta pracy – Księgowa/Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Księgowa/Księgowy Opis stanowiska pracy Obowiązki: ewidencja przychodów i kosztów eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości ewidencja kosztów eksploatacyjnych i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni; kontrola zgodności przychodów i kosztów programu finansowo księgowego z programem kosztowym; dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących zakupu w oparciu o Zakładowy Plan Kont i…

Oferta pracy – Inspektor d/s technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Inspektor d/s technicznych Opis stanowiska pracy Obowiązki: kontrola zleconych przez Spółdzielnię prac remontowo-budowlanych i inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych, sprawdzanie kosztorysów ofertowych dotyczących prac remontowych, sprawdzanie obmiarów robót wykonywanych na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowywanie dokumentów do obiorów częściowych i ostatecznych robót oraz udział…

Oferta pracy – Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego Opis stanowiska pracy Obowiązki: sprawdzać i opisywać pod względem merytorycznym dokumenty sprzedaży za wykonane na rzecz Spółdzielni roboty, usługi i dostawy – w zakresie przez siebie zleconym lub wynikającym z przyjętego w komórce organizacyjnej podziału zadań, kontrolować pod względem merytorycznym dokumenty sprzedaży za…

Oferta pracy – Zastępca Głównego Księgowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kętrzynie zatrudni pracownika na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego Opis stanowiska pracy Obowiązki: sprawdzać i opisywać pod względem merytorycznym dokumenty sprzedaży za wykonane na rzecz Spółdzielni roboty, usługi i dostawy – w zakresie przez siebie zleconym lub wynikającym z przyjętego w komórce organizacyjnej podziału zadań, kontrolować pod względem merytorycznym dokumenty sprzedaży za…