Awaria gazociągu – ul. Wilcza

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Kętrzynie informuje, że w związku z awarią gazociągu niskiego ciśnienia w terenie przyległym do budynku nr 12 przy ul. Wilczej w Kętrzynie w dniu 08.11.2022r.  przystępujemy do likwidacji awarii. Przewidujemy konieczności wyłączenia dopływu gazu do odbiorców o czym poinformowaliśmy mieszkańców. Prace ziemne prowadzone mają być w terenie…