Wymiana podzielników – Informacja dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 20.07.2022 r. przetargu nieograniczonego nr TI/60/2022 na zadanie pn. „Dostawa kompletnego sytemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni” na wykonawcę robót związanych z wymianą podzielników kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni wybrano: MULTIENERGETYKA Opomiarowanie, Rozliczenia i Regulacja sp. z…