Wzmożone działania policji na terenie Osiedla Sikorskiego

Informujemy, że w celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego dla mieszkańców, w okresie od 1.02.2023 do 31.07.2023 r. rejon budynków przy ul. Uroczej 5, ul. Uroczej 7, ul. Różanej 6A (sklep „Alkohole Świata”) oraz rejon osiedlowych placów zabaw i placów zabaw przyległych do przedszkoli przy ul. Obr. Westerplatte („Malinka”, „Akademia Przedszkolaka”)…

Sprostowanie. Odpowiedź dla Jarosława Ż.

W ślad za publikacjami mieszkańca Reszla, Pana Jarosława Ż., zamieszczanymi w mediach społecznościowych oraz przytaczanymi w lokalnym tabloidzie, wyjaśniam: Rzekomo otwarty list do Prezesa Arkadiusza Książka nie został przesłany na adres Spółdzielni, a autor artykułu w tabloidzie nie podjął żadnej próby nawiązania kontaktu ani z Prezesem, ani z żadnym innym członkiem trzyosobowego Zarządu Spółdzielni. Zarząd…

O czym nie informuje Stanisław K.?

ODMOWA WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie zatwierdziła postanowienie Policji o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomego nadużycia uprawnień przez Prezesa Zarządu Spółdzielni poprzez zapowiedź likwidacji Telewizji KTK. Tym samym zarzuty Stanisława K. okazały się bezpodstawne i nieprawdziwe.

125 OBNIŻEK zaliczki na c.o.

Mieszkańcy 125 budynków otrzymali obniżki zaliczek na centralne ogrzewanie. Dotyczy to budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw energetycznych w Kętrzynie, Korszach i Reszlu wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, dla których bieżący okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wkrótce obniżki takie otrzymają też mieszkańcy 7 budynków przy ul.…

Wznowienie prac Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 08.12.2022 r. (sygn. OL.VIII Ns-Rej.KRS 14169/22/935) stwierdził, że kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej (wybranej w 2017 r.) nie upłynęła. Rozstrzygnięcie sądu ma istotne dla Spółdzielni i jej Członków znaczenie, gdyż oznacza to, że dotychczasowa Rada…

Obwieszczenie o pierwszej licytacji komorniczej

Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w KętrzynieMarek NowakKancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyntel. 89 751 23 52 fax. 89 751 23 53 Sygnatura: Km 340/20 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Marek Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego…

Przetarg – remonty klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GÓRNEJ 6 W KĘTRZYNIETermin wykonania robót: od 15.12.2022r. do 31.03.2023r. REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPALTTE 12 W KĘTRZYNIETermin wykonania robót: od 15.12.2022r. do 31.03.2023r. Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2022r. o godz. 9°°

Przetarg – remonty klatek schodowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GÓRNEJ 4 W KĘTRZYNIETermin wykonania robót: od 15.12.2022r. do 31.03.2023r. REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 W KĘTRZYNIETermin wykonania robót: od 15.12.2022r. do 31.03.2023r. REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 17B W…