Termomodernizacja i budowa kotłowni gazowych z OZE w budynkach mieszkalnych przy ul. Wilczej 12 i ul. Powstańców Warszawy 25 w Kętrzynie

  Termomodernizacja i budowa kotłowni gazowych z OZE w budynkach mieszkalnych przy ul. Wilczej 12 i ul. Powstańców Warszawy 25 w Kętrzynie   Informacja o dofinansowaniu Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020   Nr umowy o dofinansowanie RPWM.04.03.02-28-0076/17-00   Informacje ogólne …