Przetarg – chodniki i parkingi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: WYMIANĘ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW ORAZ PARKINGÓW PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE. Termin wykonania robót: od 18.04.2022r. do 30.09.2022r.Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2022r. o godz. 9°°