Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 2: Różnice w kosztach eksploatacji budynków

Skąd biorą się różnice w kosztach eksploatacji budynków?  Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych koszty eksploatacji każdego budynku muszą być odrębnie ewidencjonowane i na podstawie tych kosztów ustala się stawkę opłat na ich pokrycie. Różnice pomiędzy budynkami występowały od zawsze i występować będą dalej. Wynika to z wielkości budynków, ich wyposażenia, a także sposobu w jaki mieszkańcy z nich korzystają. 

Przetarg – mycie elewacji

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 ogłasza przetarg nieograniczony na: MYCIE ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE Termin wykonania robót: od 24.05.2021r. do 31.08.2021r. Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2021r. o godz. 9°°.

Garaż do wynajęcia na Os. Sikorskiego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłaszaKONKURS OFERTna najem garażu przy ul. Obr. Westerplatte 20 A w Kętrzynieo powierzchni użytkowej 16,10 m2 I. Informacje o lokaluGaraż znajduje się na terenie bazy Spółdzielni przy ul. Obr. Westerplatte 20A w Kętrzynie. Jego powierzchnia wynosi 16,10 m2. Jest wyposażony w instalację elektryczną oraz uchylną bramę garażową. Teren objęty…

Przetarg – remont lokali mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: 1. REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 15 W BUDYNKU PRZY UL. ASNYKA 12 W KĘTRZYNIE.Termin wykonania robót: od 06.04.2021r. do 11.06.2021r.Wadium: 1 000,00 zł 2. REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 W BUDYNKU PRZY UL. UROCZEJ 5 W KĘTRZYNIE.Termin wykonania robót: od 06.04.2021r. do 30.06.2021r.Wadium: 1 000,00…