Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 5: Fundusz wymiany wodomierzy

Wśród opłat za spółdzielcze lokale znajduje się opłata na Fundusz Wymiany Wodomierzy. Co to takiego i na co przeznaczona jest ta opłata? Fundusz wymiany wodomierzy jest specjalnym funduszem celowym utworzonym na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni z 07.07.2017 r. Środki finansowe gromadzone na tym funduszu przeznaczone są na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni na wodomierze…

Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 4: Fundusz remontowy

Jedną z opłat za lokale wnoszonych przez Spółdzielców jest opłata na Fundusz Remontowy. Na co przeznaczone są te opłaty? Każdy budynek wymaga nakładów na utrzymanie go w niepogorszonym stanie technicznym. Wpływ na starzenie się naszych zasobów mają zarówno warunki atmosferyczne, jak i sam czas, gdyż budynki i ich elementy po prostu się zużywają. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakładają na wszystkie…

Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 3: Podatek od nieruchomości i rozliczenie kosztów

Czym jest opłata pn. „Podatek od nieruchomości”? Dlaczego nie wszystkim spółdzielcom jest ona naliczana? Podatek od nieruchomości to tzw. opłata lokalna i wnosi się ją do urzędu gminy, w obrębie której położona jest dana nieruchomość. Jest on ustalany dla każdej nieruchomości odrębnie. Pamiętajmy, że nieruchomość to nie tylko budynek mieszkalny, ale również grunt, na którym jest…

Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 2: Różnice w kosztach eksploatacji budynków

Skąd biorą się różnice w kosztach eksploatacji budynków?  Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych koszty eksploatacji każdego budynku muszą być odrębnie ewidencjonowane i na podstawie tych kosztów ustala się stawkę opłat na ich pokrycie. Różnice pomiędzy budynkami występowały od zawsze i występować będą dalej. Wynika to z wielkości budynków, ich wyposażenia, a także sposobu w jaki mieszkańcy z nich korzystają.