Przetarg – wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego (przegląd roczny) obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża sanitarna, gazowa, kominiarska wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego (przegląd roczny) obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża konstrukcyjno-sanitarna Termin składania ofert upływa 5 lipca 2021 r. o godz. 9:00.

Zielony Zakątek – zapraszamy do udziału

Zapraszamy do udziału w konkursie „Zielony Zakątek”. Ponownie wybierzemy najpiękniej udekorowane balkony oraz najbardziej zadbane rabaty. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców spółdzielczych osiedli w Kętrzynie, Korszach i Reszlu. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 12 lipca. Celem konkursu jest zachęcenie do dbania o estetykę swojego miejsca zamieszkania, ukwiecenia balkonów i zagospodarowania rabatek. Konkurs rozstrzygnięty…

Kondolencje

Panu Sławomirowi Piskorzowi wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze kondolencje z powodu śmieci Ojca składająZarząd, Rada Nadzorcza i pracownicySpółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 5: Fundusz wymiany wodomierzy

Wśród opłat za spółdzielcze lokale znajduje się opłata na Fundusz Wymiany Wodomierzy. Co to takiego i na co przeznaczona jest ta opłata? Fundusz wymiany wodomierzy jest specjalnym funduszem celowym utworzonym na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni z 07.07.2017 r. Środki finansowe gromadzone na tym funduszu przeznaczone są na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni na wodomierze…

Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 4: Fundusz remontowy

Jedną z opłat za lokale wnoszonych przez Spółdzielców jest opłata na Fundusz Remontowy. Na co przeznaczone są te opłaty? Każdy budynek wymaga nakładów na utrzymanie go w niepogorszonym stanie technicznym. Wpływ na starzenie się naszych zasobów mają zarówno warunki atmosferyczne, jak i sam czas, gdyż budynki i ich elementy po prostu się zużywają. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakładają na wszystkie…

Biuletyn Spółdzielczy. Odc. 3: Podatek od nieruchomości i rozliczenie kosztów

Czym jest opłata pn. „Podatek od nieruchomości”? Dlaczego nie wszystkim spółdzielcom jest ona naliczana? Podatek od nieruchomości to tzw. opłata lokalna i wnosi się ją do urzędu gminy, w obrębie której położona jest dana nieruchomość. Jest on ustalany dla każdej nieruchomości odrębnie. Pamiętajmy, że nieruchomość to nie tylko budynek mieszkalny, ale również grunt, na którym jest…