125 OBNIŻEK zaliczki na c.o.

Mieszkańcy 125 budynków otrzymali obniżki zaliczek na centralne ogrzewanie. Dotyczy to budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw energetycznych w Kętrzynie, Korszach i Reszlu wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, dla których bieżący okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Wkrótce obniżki takie otrzymają też mieszkańcy 7 budynków przy ul.…

Wznowienie prac Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 08.12.2022 r. (sygn. OL.VIII Ns-Rej.KRS 14169/22/935) stwierdził, że kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej (wybranej w 2017 r.) nie upłynęła. Rozstrzygnięcie sądu ma istotne dla Spółdzielni i jej Członków znaczenie, gdyż oznacza to, że dotychczasowa Rada…

Wymiana podzielników – Informacja dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 20.07.2022 r. przetargu nieograniczonego nr TI/60/2022 na zadanie pn. „Dostawa kompletnego sytemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni” na wykonawcę robót związanych z wymianą podzielników kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni wybrano: MULTIENERGETYKA Opomiarowanie, Rozliczenia i Regulacja sp. z…

Protokoły z Walnego Zgromadzenia

Z uwagi na istotne naruszenia zasad obradowania i zaskarżenie uchwał Walnego Zgromadzenia do sądu protokoły z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia sporządzane są w formie stenogramu, czyli zapisu dosłownego przebiegu obrad. Jest to zgodne zarówno z zaleceniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i obsługi prawnej Spółdzielni. Obecnie trwa sporządzanie protokołów w tej formie, co…

Wymiana podzielników kosztów ogrzewania

W dniu 7 grudnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wydała rozporządzenie wykonawcze do przepisów ustawy Prawo energetyczne, które uregulowało kwestię dalszego funkcjonowania podzielników kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Co z budynkami wyposażonymi w podzielniki? Zgodnie z przepisami rozporządzenia nakazano dalsze stosowanie podzielników w budynkach, które już zostały w nie wyposażone. Tak więc…

[NOWE] Odpowiedzi władz na apel mieszkańców Reszla

Poniżej zamieszczamy skany pierwszych merytorycznych odpowiedzi na pisma Zarządu i apel mieszkańców. Nie publikujemy pism o przekazaniu sprawy do dalszego rozpatrzenia z uwagi na to, iż nie wnoszą one nic do sprawy. Pisma Zarządu Spółdzielni z 22.07.2022 r. i odpowiedź Wojewody: Pismo Zarządu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pismo Zarządu do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Odpowiedź Wojewody…

Czy podzielnik się opłaca?

Rosnące ceny ciepła przekonają wkrótce wszystkich do tego, żeby wyposażyć budynki w podzielniki. Dlaczego? Bo to się opłaca! Poniżej prezentujemy przykład tego, o ile więcej płacą mieszkańcy jednego z budynków nie wyposażonych w podzielniki. Kto nie ma podzielników? Spośród 148 budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie tylko 12 nie zostało dotąd wyposażone w podzielniki. Jest to…

Dlaczego koszty ciepła są różne?

Ceny ciepła systemowego zależą od bardzo wielu czynników. Poniżej opisujemy niektóre z nich. Duży może więcej Większe przedsiębiorstwa ciepłownicze potrafią produkować ciepło taniej, czego nie są w stanie zrobić te mniejsze. Wynika to z tzw. efektu skali. Wyprodukowanie dużej ilości ciepła obniża koszty stałe tej produkcji. Te koszty to przede wszystkim koszty osobowe pracowników ciepłowni…