Jak często opłaty za lokale będą ulegały zmianie?

Analiza kosztów poszczególnych nieruchomości powinna być przeprowadzana co pół roku.  Nie oznacza to, że za każdym razem będą zmieniane stawki opłat. Jeżeli koszty w jakimś budynku zaczną rosnąć, to oczywiste jest, że stawka dla takiego budynku będzie musiała być ustalona ponownie.  Jeżeli jednak koszty te będą niższe, podwyżka opłat nie będzie konieczna. 

Cóż więc wynika z ewidencji kosztów budynku?

Ewidencje pozwalają nam określić, czy ustalona stawka opłat w danym budynku jest wystarczająca, czy też nie. Na koniec każdego roku ustala się saldo tych ewidencji, czyli wynik każdej nieruchomości.  W przeciwieństwie do wspólnot mieszkaniowych wynik każdej nieruchomości nie podlega rozliczeniu na koniec roku, ale jest przenoszony na rok następny, odpowiednio jako koszt, gdy saldo jest ujemne, lub jako przychód, gdy saldo…

Jeżeli stawki były do tej pory równe, to w jaki sposób je ustalono teraz indywidualnie dla każdego budynku? Skąd ta wiedza, jak to zrobić?

W naszej Spółdzielni prowadzimy odrębnie dla każdego budynku ewidencje kosztów. Obowiązek rejestrowania tych kosztów na poszczególne budynki został nałożony na wszystkie spółdzielnie ponad 13 lat temu, od dnia 31 lipca 2007 roku. I od tej daty – mimo stosowanych dotychczas jednakowych stawek opłat – każdy budynek w naszej Spółdzielni posiada szczegółową ewidencję kosztów i przychodów.  Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić koszty…

Jakie są zewnętrzne przyczyny podwyżki?

Inflacja za 2019 rok, czyli wzrost cen towarów i usług, wyniosła 2,3%, a za 2020 rok – 3,4%. Licząc ją na przestrzeni dwóch lat otrzymujemy wskaźnik wzrostu wynoszący blisko 8%.   Płaca minimalna, od której uzależnione są m.in. koszty usług świadczonych dla Spółdzielni takich jak konserwacja czy utrzymanie czystości, wzrosła z kwoty 2.250 zł w 2019 r.…