Rodzaje opłat w Spółdzielni

Pod koniec marca mieszkańcy Spółdzielni otrzymali zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za mieszkania i garaże. Zmiany zaczną obowiązywać od 01 lipca 2021 r. Czego dotyczą te opłaty? Odpowiedzmy najpierw na pytanie: Jakie opłaty obowiązują w Spółdzielni i kogo one dotyczą? Każdy użytkownik lokalu ma obowiązek wnosić opłaty za używanie zajmowanego przez siebie lokalu. Dotyczy to zarówno mieszkań, jak i…

Czym jest rozliczenie kosztów?

  Rozliczenie kosztów dotyczy zaliczek na pokrycie określonego rodzaju kosztów, np. zaliczka na c.o. (centralne ogrzewanie), zaliczka na zimną wodę, zaliczka na podgrzanie wody, zaliczka na gaz. Nie dotyczy to opłat, które ze swojej istoty nie podlegają rozliczeniu, np. fundusz remontowy, konserwacja domofonu, fundusz wymiany wodomierzy, różnice wskazań wodomierzy, gospodarka odpadami komunalnymi. Okresem rozliczeniowym jest…