Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie nawierzchni chodników, parkingów i opasek odwadniających na terenie SM “Pionier”;
  • wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków mieszkalnych przy ul. Westerplatte 20 i 28 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-72/19 z dnia 08.05.2019 r. (plik PDF)