Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • remont murków oporowych przy wjazdach do garaży w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 29B oraz ul. Daszyńskiego 29C w Kętrzynie;
  • izolację  ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Górnej 4, ul. Królowej Jadwigi 3 w Kętrzynie, naprawę murków oporowych w budynku mieszkalnym przy ul. Górnej 6 w Kętrzynie;
  • remont wejść do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 17B w Korszach oraz do budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 6 w Reszlu, remont posadzki w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Różanej 5 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-65/20 z dnia 01.07.2020 r. (plik PDF)