Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na remont murków oporowych przy wjazdach do garaży w budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 29B oraz przy ul. Daszyńskiego 29C w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-45/20 z dnia 20.05.2020 r. (plik PDF)