Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Bony 7 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-39/20 z dnia 29.04.2020 r. (plik PDF)