Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę stolarki drzwiowej w budynkach mieszkalnych oraz usługowych w ilości 16 sztuk,
  • wymianę nawierzchni parkingów, podestów wejściowych do budynków oraz pod odpady komunlane na osiedlach SM „Pionier”,
  • wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających na osiedlach SM „Pionier”.

Przetarg TI/1-34/20 z dnia 08.04.2020 r. (plik PDF)