Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie stropu niewentylowanego w budynkach mieszkalnych przy ul. Moniuszki 4 oraz przy ul. Moniuszki 10 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-32/20 z dnia 01.04.2020 r. (plik PDF)