Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • remont płyt balkonowych na os. Korsze, os. Reszel, os. Piastowskie,
  • mycie elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Moniuszki 8, ul. Limanowskiego 6, ul. Obr. Westerplatte 20, ul. Chrobrego 16A w Kętrzynie,
  • wymianę nawierzchni parkingów, podestów wejściowych do budynków oraz pod odpady komunlane na osiedlach SM „Pionier”,
  • wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających na osiedlach SM „Pionier”.

Przetarg TI/1-30/20 z dnia 24.03.2020 r. (plik PDF)