Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego położonego w Kętrzynie przy ul. Słowackiego 7A.

Przetarg TI/1-25/20 z dnia 18.03.2020 r. (plik PDF)