Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • remont klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 60A w Kętrzynie;
  • remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 4 w Reszlu.

Przetarg TI/1-24/20 z dnia 11.03.2020 r.