Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Pionier” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na remont klatek schodowych budynków mieszkalnych położonych w:

  • Reszlu przy ul. Dąbrowskiego 10;
  • Korszach przy ul. Mickiewicza 12;
  • Kętrzynie przy ul. Różanej 8.

Przetarg TI/1-24/17 z dnia 28.02.2017 r.