Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 6 w Kętrzynie, wymianę kolan i rewizji w rurach spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Westerplatte 8 w Kętrzynie;
  • remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Pionierskiej 1 w Kętrzynie;
  • remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 16 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-17/20 z dnia 19.02.2020 r.