Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ogłasza przetarg ograniczony ofertowy na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości nieruchomości spółdzielczych i pielęgnacji terenów zielonych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie położonych na terenie Osiedli Moniuszki i Sikorskiego w Kętrzynie.

Przetarg NO.010/27/2019 z 05.07.2019 r.