Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23
tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. WYMIANĘ POKRYCIA GARAŻY PRZY UL. MAZURSKIEJ 15 ORAZ UL. KRÓLOWEJ
BONY 2 W KĘTRZYNIE
2. REMONT PŁYT BALKONOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA OS.
„MONIUSZKI „I „SIKORSKIEGO” W KĘTRZYNIE ORAZ WYKONANIE IZOLACJI
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MONIUSZKI 10
W KĘTRZYNIE
3. WYMIANĘ OBRÓBEK BLACHARSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ
USŁUGOWO – HANDLOWYCH W KĘTRZYNIE I RESZLU

PRZETARG TI:1-49:16 z dnia 05.07.2016r. (plik WORD)