Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża sanitarna, gazowa oraz kominiarska
  • Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych SM „Pionier” w Kętrzynie – branża konstrukcyjno-budowlana

Przetarg nieograniczony TI/1-70/18 z dnia 11.07.2018 r. (plik PDF)