Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel./089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych SM “Pionier” w Kętrzynie – branża sanitarna, gazowa oraz kominiarska.

Przetarg TI/1-68/17 z dnia 18.07.2017 r.(plik PDF)