Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA / PRZEGLĄD PIĘCIOLĘTNI/ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA
  2. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA / PRZEGLĄD PIĘCIOLĘTNI/ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA SANITARNA I GAZOWA
  3. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA / PRZEGLĄD PIECIOLĘTNI/ WRAZ Z CZYSZCZENIEM PRZEWODÓW KOMINOWYCH SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA KOMINIARSKA
  4. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW / PRZEGLĄD PIECIOLĘTNI/ BUDOWLANYCH SM „PIONIER” W KĘTRZYNIE – BRANŻA ELEKTRYCZNA

Przetarg TI/1-64/19 z dnia 24.04.2019 r. (plik PDF)