Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 20 i przy ul. Obrońców Westerplatte 28.

Przetarg TI/1-63/19 z dnia 17.04.2019 r.