Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel./089/ 751 74 50 fax 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Bony 2 w Kętrzynie;
  2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Bony 4 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-6/17 z dnia 24.01.2017 r. (plik PDF)