Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Pionier” w Kętrzynie ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie ściany od strony wejścia do budynku mieszkalnego położonego w Kętrzynie przy ul:

  • Wilczej 4;
  • Powstańców Warszawy 25;
  • Wilczej 12.

Przetarg TI/1-58/17 z dnia 12.05.2017 r.