Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50, fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę rynien dachowych, rur spustowych w budynku mieszkalnym położonym w Kętrzynie przy ul. Różanej 5 oraz ul. Obrońców Westerplatte 26;
  • wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających oraz wjazdu do garaży na os. „Moniuszki” i „Korsze”;
  • remont kominów budynków mieszkalnych na os. “Moniuszki”.

Przetarg TI/1-52/18 z dnia 13.06.2018 r. (plik PDF)