Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel./089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie odwodnienia boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Różanej 6 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-48/17 z dnia 11.04.2017 r.