Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50, fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie odwodnienia ścian fundamentowych budynków mieszkalnych położonych w Kętrzynie przy ul. Różanej 9A, ul. Chrobrego 17C, przy ul. Chrobrego 37 i ul. Łokietka 27;
  •  wymianę nawierzchni chodników, opasek odwadniających oraz miejsc parkingowych na os. “Sikorskiego” i “Piastowskim”.

Przetarg TI/1-47//18 z dnia 23.05.2018 r. (plik PDF)