Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50, fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę nawierzchni chodników, podestów na odpady komunalne wraz z robotami towarzyszącymi na os. Reszel.

Przetarg TI/1-37/18 z dn.09.05.2018.r. (plik PDF)