Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • remont klatek schodowych budynku mieszkalnego położonego w Kętrzynie przy ul. Władysława Łokietka 4;
  • remont posadzki sali sprzedaży sklepu spożywczego w budynku usługowo-handlowym położonym w Kętrzynie przy ul. Władysława Łokietka 29.

Przetarg TI/1-36/19 z dnia 13.02.2019 r. (plik PDF)