Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50, fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego garaży przy ul. Królowej Bony 2 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-32/18 z dnia 24.04.2018 r. (plik PDF)