Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • remont klatek schodowych budynku mieszkalnego położonego w Kętrzynie przy ul. Różanej 2.

Przetarg TI/1-27/19 z dnia 30.01.2019 r.