Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • docieplenie ścian szczytowych budynków mieszkalnych przy ul. Uroczej 3 i ul. Uroczej 5 w Kętrzynie;
  • docieplenie ścian szczytowych budynków mieszkalnych przy ul. Różanej 6 i ul. Różanej 11 w Kętrzynie;
  • docieplenie ścian szczytowych budynków mieszkalnych przy ul. Różanej 10 i ul. Obr. Westerplatte 6 w Kętrzynie.

Ogłoszenie przetargu TI/1-27/17 z dnia 07.03.2017 r.