Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50, fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem elementów wyposażenia placów zabaw na osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej “Pionier” w Kętrzynie.

Przetargu TI/1-25/18 z dnia 04.04.2018 r.