Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. /089/ 751 74 50 fax /089/ 751 74 51 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • docieplenie ściany zewnętrznej od strony wejść do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Królowej Bony 3 w Kętrzynie;
  • mycie ścian zewnętrznych od strony wejść do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Różanej 5 w Kętrzynie, ul. Chrobrego 17A w Kętrzynie oraz przy ul. Reymonta 5 w Korszach;
  • wykonanie placu manewrowego segmentu garażowego położonego przy ul. Górnej w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-23/8 z dnia 28.03.2018 (plik PDF)