Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • remont klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Uroczej 1 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-16/19 z dnia 24.01.2019 r. (plik PDF)