Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 23, tel. 89 751 74 50, fax 89 751 74 51, ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie kompleksowej termomodernizacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wilczej 12 w Kętrzynie;
  • wykonanie kompleksowej termomodernizacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz ul. Powstańców Warszawy 25 w Kętrzynie.

Przetarg TI/1-13/19 z dnia 16.01.2019 r. (plik PDF)